Techniczne Systemy Ochrony

ul. Gorczyckiego 3, 86-200 Chełmno

e-mail: biuro@magaw.pl, tel.: +48609666751

MAGAW Ochrona

Firma działa na terenie Polski od 2008r. Początkowo pod logo ELECTROAUTOMATIC dostarczając inteligentne instalacje w budownictwie, a po uzyskaniu stosownej koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji MSWIA jako MAGAW Ochrona. Siedziba MAGAW Ochrona mieści się w centralnej części kraju w historycznym mieście Chełmno w woj. kujawsko-pomorskim.

Centrum

Lokalizacja umożliwia prowadzenie prac na terenie całej Polski.

2008

To rok, w którym rozpoczęliśmy działalność w Polsce.

Komunikacja

Jesteśmy otwarci na negocjacje i elastyczni w działaniu.

20 fachowców

Nasz personel to specjaliści w swoich dziedzinach.

MAGAW

MAGAW Ochrona oferuje kompleksowe rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa elektronicznego i instalacji teletechnicznych.

Firma MAGAW Ochrona współpracuje z największymi na świecie dostawcami usług i producentów w ramach umów partnerskich, handlowych i podwykonawczych. MAGAW Ochrona znajduje się w ścisłej czołówce firm pod względem jakości świadczonych usług.

Nasza specjalność

 • Techniczne Systemy Ochrony

  Techniczne Systemy Ochrony stanowią kluczowe znaczenie dla zachowania bezpieczeństwa osób i mienia. Właściwy dobór tych systemów, odpowiednia ich konfiguracja i implementacja pozwala na drastyczną redukcję kosztów związanych z ochroną fizyczną, a w idealnych warunkach na eliminację zawodnego czynnika ludzkiego. Instalacje Technicznych Systemów Ochrony są podstawą dla Klienta przy ubieganiu się o dodatkową zniżkę w ubezpieczeniach majątkowych. MAGAW Ochrona współpracuje z wybranymi agentami ubezpieczeniowymi honorującymi nasze certyfikaty jakości. Wykonane przez nas projekty oraz instalacje w okresie bezmała dwudziestu lat zawodowej pracy stanowią znaczny procent populacji tych systemów. Doświadczenia zdobyte w licznych obiektach bankowych, handlowych, przemysłowych, biurowych oraz centrach logistycznych dają nam niezbędną wiedzę praktyczną w budowaniu Technicznych Systemów Ochrony wyprzedzających zagrożenia o krok w przyszłość. Techniczny System Ochrony jest tyle wart co jego najsłabszy punkt więc jego charakter wdrażania musi być kompleksowy.

 • System Sygnalizacji SSWIN

  System Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWiN jest elementem Systemu Technicznej Ochrony. W praktyce jest to podstawowy system zabezpieczający przed kradzieżą. System poprzez układ czujników ma na celu wykrycie intruza na terenie chronionego obiektu oraz sygnalizację miejscową świetlną i dźwiękową. Zastosowanie przycisków i pilotów antynapadowych daje możliwość cichego alarmowania załóg interwencyjnych. System SSWIN poprzez nadajniki alarmowe GSM, ISDN, RF, TELEFON, INTERNET transmituje alarmy poza obręb obiektu np. do Centrum Monitorowania Alarmów CMA lokalnej agencji ochrony fizycznej. MAGAW Ochrona w zależności od rodzaju obiektu i wytycznych Klienta dostarcza różne detektory, centrale alarmowe, zasilanie bateryjne o różnej pojemności. Proponowane przez MAGAW Ochrona rozwiązania dają możliwość zastosowania mniejszej ilości elementów przy jednoczesnym zachowaniu tego samego poziomu bezpieczeństwa. Każdorazowo przez złożeniem oferty prowadzony jest audyt bezpieczeństwa, który jest podstawą wykonania projektu systemu SSWIN. Taka metodyka pozwala na ograniczenie fałszywych alarmów w systemie i zwiększenie jego sprawności.

 • System Nagłośnienia PA

  System Nagłośnienia PA (PAS ang. Public Address System) budowane są w celu uatrakcyjnienia miejsca sprzedaży. System Nagłośnienia składa się z jednego lub wielu wzmacniaczy elektroakustycznych, które sterują głośnikami rozłożonymi po całym budynku. Poprzez głośniki emitowana jest muzyka dla umilenia czasu poświęconego na zakupy a dzięki mikrofonom możliwe jest dodatkowe rozgłaszanie komunikatów promocyjnych i reklamowych. Dzięki Systemom Nagłośnienia PA dostarczanym przez MAGAW Ochrona urośniesz w oczach własnych Klientów. Doskonałą jakość dźwięku zarówno w domu, samochodzie jak i biznesie łatwo docenić.

 • Systemy Wideodomofonowe

  Systemy Domofonowe i Wideodomofonowe pozwalają na komunikację dwukierunkową pomiędzy panelami wywoławczymi zainstalowanymi przy wejściach i bramach wjazdowych a słuchawkami i monitorami zainstalowanymi w poszczególnych mieszkaniach czy biurach. Panele wywoławcze mogą być wyposażone w klawiatury umożliwiające otwarcie drzwi, bramy lub szlabanu kodem oraz w czytniki magnetyczne dla otwarć kartą. Wbudowana kamera w panel wywoławczy daje możliwość wideoweryfikacji osób wchodzących. Systemy Domofonowe i Wideodomofonowe są dedykowane zarówno dla budownictwa biurowego, jednorodzinnego, wielorodzinnego oraz rozległych osiedli o wielu budynkach.

 • Zintegrowane Systemy Zarządzania

  Ideą Zintegrowanych Systemów Zarządzania jest dążenie do maksymalnego uproszczenia i automatyzacji procesów oraz ograniczenie kosztów eksploatacyjnych. Integrowanie polega na połączeniu Technicznych Systemów Ochrony z innymi instalacjami obiektowymi w taki sposób, aby możliwa była wymiana danych pomiędzy nimi. Interakcja pomiędzy poszczególnymi systemami pozwala na zautomatyzowanie wielu procesów i uzyskaniu efektu synergii. Integracja systemów ułatwia zarządzanie bezpieczeństwem i zwiększenie jego poziomu przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu kosztów związanych z obsługą pojedynczych systemów. MAGAW Ochrona przeprowadza integrowanie systemów lokalnie w ramach jednego budynku lub grupy budynków. Możliwa jest też integracja globalna np. poprzez połączenie wszystkich systemów w ramach np. sieci handlowej.

 • System Kontroli Dostępu ACC

  System Kontroli Dostępu ACC jest elementarnym Systemem Technicznej Ochrony. System ten służy do zarządzania ruchem osób i pojazdów w obszarze chronionego obiektu. Kontrolowanie dostępu odbywa się poprzez wydzielenie specjalnych stref do których przypisani ją użytkownicy. Dostęp poszczególnych użytkowników do stref jest zależny od posiadanego poziomu dostępu i ram czasowych ograniczanych harmonogramem. System Kontroli Dostępu dostarczany przez MAGAW Ochrona znacznie podnosi poziom bezpieczeństwa obiektu. Informacje o osobach przebywających w obiekcie znacznie usprawnia ewakuację np. na okoliczność pożaru. System Kontroli Dostępu można integrować z systemami rejestracji czasu pracy co zwiększa efektywność pracy. Zintegrowanie systemu ACC z Systemem Telewizji Dozorowej CCTV daje możliwość dodatkowej wideoweryfikacji zdjęcia użytkownika z aktualnym obrazem z kamery.

 • System Sygnalizacji Pożaru SSP

  System Sygnalizacji Pożaru SSP jest wymagany w odniesieniu do budynków zgodnie z zapisami prawa budowlanego takimi jak obiekty użyteczności publicznej. Z racji na kluczowy charakter Systemów Sygnalizacji Pożaru SSP w ochronie przeciwpożarowej ich stosowanie jest zalecane we wszystkich budynkach o znacznej wartości mienia. W skład Systemu Sygnalizacji Pożaru SSP wchodzi układ różnych detektorów pożarowych, ręcznych przycisków ostrzegawczych, układ sygnalizatorów oraz sterowniki urządzeń wykonawczych rozmieszczonych na terenie obiektu. Zadaniem systemu jest automatyzacja w wykrywaniu ognisk pożaru we wczesnej fazie umożliwiającej jego ugaszenie zgodnie ze scenariuszem na wypadek takiego zdarzenia. Szybkie wykrycie pożaru umożliwia sprawną ewakuację i minimalizuje straty.

 • Systemy LAN/WAN/WLAN

  Systemy Okablowania Strukturalnego LAN/WAN/WLAN stanowi podstawę każdego systemu teleinformatycznego. Infrastruktura fizyczna obejmuje wszystkie budynki i pomieszczenia, dlatego wykonuje się ją podczas rozpoczynania inwestycji lub przy okazji modernizacji budynków. Bardzo ważne jest poprawne zaprojektowanie oraz sprawdzenie okablowania, a także dokonanie odpowiednich pomiarów przed odbiorem. System Okablowania Strukturalnego jest stałym elementem w budynku a jego jakość musi być zachowana nawet do 25lat.

 • Systemy Telewizji Dozorowej CCTV

  System Telewizji Dozorowej CCTV jest najbardziej popularnym elementem Systemu Technicznej Ochrony. Systemem CCTV zabezpieczane są zarówno banki, obiekty przemysłowe, handlowe, biura, centra logistyczne oraz posesje prywatne. System Telewizji Dozorowej może być autonomiczny lub będący składowym Technicznego Systemu Ochrony. Zapewnienie akceptowalnej jakości obrazów z kamer zarówno w świetle dziennym jak i w nocy jest kluczowe przy założeniu, że nagrany materiał ma być przyszłym materiałem dowodowym. Zastosowanie systemu kamer CCTV daje najlepsze efekty i największy wzrost bezpieczeństwa pośród wszystkich dostępnych Systemów Technicznej Ochrony. W szczególnych aplikacjach system kamer może mieć inne dodatkowe zastosowanie np. jako telewizja procesowa w zakładach produkcyjnych. MAGAW Ochrona dostarcza systemy CCTV, w zależności od potrzeb Klienta, bazując na rozwiązaniach renomowanych dostawców takich jak: Axis, Sony, Bosch Security Systems, Samsung, Mobotix, ADI, NOVUSCCTV, UTC, Arecont Vision, Hikvision, Visonic.

 • System Przeciwkradzieżowy EAS

  System Przeciwkradzieżowy EAS jest elementem Systemu Technicznej Ochrony umożliwiającym detekcję kradzieży towarów podczas ich czynnej sprzedaży. System EAS jest uzupełnieniem Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu SSWIN zabezpieczającego mienie głównie poza godzinami handlowymi. Systemy EAS w znacznym stopniu ograniczają straty wynikłe z tytułu kradzieży sklepowych. W skład Systemu Przeciwkradzieżowego EAS wchodzi układ anten instalowanych na drodze wyjścia dla klientów, rozszywacze klipsów i dezaktywatory w boksach kasowych oraz różnego rodzaju zabezpieczenia towarów. MAGAW Ochrona jako firma partnerska korporacji AGIS oferuje rozwiązania marki Sensormatic. Firma Sensormatic jest światowym liderem w produkcji i implementacji najnowszych rozwiązań w dziedzinie Systemów Przeciwkradzieżowych EAS.

 • Dźwiękowy System Ostrzeg. DSO

  Dźwiękowy System Ostrzegawczy DSO podobnie jak System Sygnalizacji Pożaru SSP jest wymagany w budynkach na podstawie przepisów prawa budowlanego. Głównym zadaniem Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego DSO jest współpraca z Systemem Sygnalizacji Pożaru SSP i automatyczne rozsyłanie komunikatów o zagrożeniu w budynkach. System ten rozgłasza różne komunikaty poprzez układ głośników i projektorów audio w różnych strefach obiektu zgodnie ze scenariuszem na wypadek pożaru. Podczas akcji gaszenia strażacy mają w postaci mikrofonów działających w Dźwiękowym Systemie Ostrzegawczym DSO dodatkowe narzędzie umożliwiające sprawne kierowanie ewakuacją.

 • Sieci Światłowodowe

  Sieci Światłowodowe są elementem Systemów Okablowania Strukturalnego LAN/WAN/WLAN. Nowe aplikacje biznesowe są coraz bardzie wymagające pod względem prędkości przesyłanych danych. Zwiększenie prędkości jest możliwe przy zastosowaniu szybszych od przewodów miedzianych przewodów światłowodowych. Najczęściej stosowane dotąd miedziane sieci o przepustowości 1 Gb/s zastępowane są przez instalacje optyczne 10 Gb/s. MAGAW Ochrona projektuje oraz wykonuje Sieci Światłowodowe zarówno w halach produkcyjnych, budynkach biurowych, jak i budynkach użyteczności publicznej. Współpracujemy z czołowymi dostawcami jak: AMP, Molex, ADI oraz innymi. Dodatkowo świadczymy usługi spawania i pomiarów reflektometrycznych istniejących Sieci Światłowodowych. MAGAW Ochrona stosuje powszechnie Sieci Światłowodowe w swoich Systemach Technicznej Ochrony budując np. rozproszone Systemy Alarmowe czy Telewizji CCTV.

Najwyższa jakość

Obsługujemy różnych Klientów bez względu na wielkość obiektu, charakter i miejsce działalności.

Nasza oferta obejmuje projektowanie, instalację, serwis oraz konserwację systemów.

Bądźmy w kontakcie

Jeśli chcesz jako pierwszy wiedzieć o nowościach z branży instalatorskiej, zostaw nam swój adres. Nie spamujemy!

 • MAGAW Ochrona Dominik Michałowski ul. Gorczyckiego 3 86-200 Chełmno e-mail: domini@magaw.pl tel.: +48609666751